Animatie

Bekijk onze IKC visie

Q&A

Antwoord op de meest gestelde vragen over bouwen aan een IKC

E-BOOK

Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC?
5 tips voor het samen bouwen aan een IKC

IKC Introductie

Stichting Combiwel voor Kinderen is een niet-commercieel maatschappelijke organisatie. Wij werken aan IKC’s waar onze Amsterdammertjes in alle opzichten hun talenten nog beter kunnen ontwikkelen, zowel binnen als buiten schooltijd. Met BSO’s waar kinderen op een unieke en plezierige wijze worden uitgedaagd. En waar scholen pedagogisch medewerkers van Combiwel voor Kinderen kosteloos kunnen inzetten binnen schooltijd, zodat we samen onze Amsterdammertjes net dat extra duwtje in de rug kunnen geven. Als maatschappelijke organisatie in de kinderopvang vinden wij het belangrijk dat we onze middelen maximaal terug investeren in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. We gaan daarmee verder dan bestaande IKC initiatieven met maar één doel: Onze Amsterdammertjes zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst met gelijke kansen.

Deel jij als school of schoolbestuur onze visie? Dan kijken we graag hoe we dit samen vorm kunnen geven.

Q&A Combiwel voor Kinderen

Wat is een IKC?

Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar waar ze komen om te spelen, te leren, te ontmoeten en te ontwikkelen. Waarin alle activiteiten op het gebied van opvang, onderwijs en ontwikkeling voor kinderen in samenhang en verbinding met elkaar wordt aangeboden. Een plaats waar medewerkers denken en handelen vanuit een zelfde pedagogische visie. De ontwikkeling van het kind staat centraal en alles wordt daarom heen georganiseerd. Alle kinderen zijn welkom en kunnen deelnemen. Aan een IKC ligt de gedachte ten grondslag dat verschillende partners en organisaties in gezamenlijkheid meer kunnen bieden dan ieder afzonderlijk. Dat ze elkaar nodig hebben om een sterke pedagogische omgeving te creëren. Daarom wordt een integraal kindcentrum vaak ook als één organisatie aangestuurd en vormen alle medewerkers samen één multidisciplinair team.

Wat is onze missie?

Onze missie is om van onze Amsterdammertjes gelukkige mensen te maken, die goed voorbereid zijn op het vervolg na het kindercentrum.

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van Combiwel voor Kinderen bij het vormen van een IKC?
  • Wij willen op alle niveaus op basis van gelijkwaardigheid samenwerken.
  • Wij vinden het belangrijk dat de zorgcoördinatie om het kind heen georganiseerd is en willen zorg bieden voor het hele kindcentrum, voor de leeftijd 0-13 jaar en voor het hele gezin.
  • Onze kindercentra kennen een doorgaande ontwikkellijn.
  • We hebben alles gezamenlijk in huis.
Waar bestaat ons IKC kennis- en zorgcentrum uit?

Onze droom is dat al onze Amsterdammertjes de mogelijkheid krijgen om zich maximaal te ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door ons IKC kenniscentrum in te zetten, bestaande uit verschillende IKC deskundigen. Met de experts uit ons IKC kenniscentrum ondersteunen wij scholen in het nóg beter ontwikkelen van kinderen, zoals kennis op hoé een echt werkend IKC te realiseren, kinderen nog beter ondersteunen in wegwerken taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen.

Bjorn (Directeur) heeft samen met Anita (IKC Programma Manager) een helder programma en tools ontwikkeld om een echt werkend IKC te realiseren en de IKC’s te begeleiden door het gehele proces van begin tot eind. Daarnaast ondersteunt Anoek (IKC Communicatie Adviseur) de IKC op het gebied van communicatie. Maar ons IKC kenniscentrum bestaat uit meer deskundigen. denk bijvoorbeeld aan een activiteiten coördinator en aan verschillende deskundigen die tijdens schooltijd ingezet kunnen worden om kinderen nog beter te ondersteunen bij taalachterstanden of helpen met sociaal-emotionele problemen en de motorische ontwikkeling van kinderen. Ons IKC kennis- en zorgcentrum krijgt steeds meer vorm!

Wat houdt de doorgaande lijn in?

Dit geldt voor de totale ontwikkeling van het kind, maar ook zeker voor de gezamenlijke pedagogische aanpak van 0 tot 13 jaar. Het kindvolgsysteem is hierbij een belangrijk instrument.

Opbrengstgericht, handelingsgericht en planmatig werken is geïntegreerd in de aanpak. Combiwel voor Kinderen speelt in de aanpak flexibel in op het profiel van de school en de vorm van het onderwijs.

Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze, in zijn eigen tempo en naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een zelfstandig mens, is het nodig dat een kind de wereld met vertrouwen tegemoet kan treden, zich veilig voelt om op onderzoek te gaan en de kans krijgt dingen uit te proberen en fouten te maken. Ieder kind telt mee, doet mee, draagt bij en leert.

Spelen is plezier hebben. Spelen is leren en tóch genieten van het kind zijn. Stimuleren en ondersteuning bieden zijn hiervoor de basis. Wij zorgen voor een warme overdracht van voorschool naar buitenschoolse opvang en school. Daarnaast willen we werken met gezamenlijke thema’s binnen het gehele kindcentrum.

Hoe ziet de samenwerking tussen de school en Combiwel voor Kinderen eruit?

Bij het vormen van een IKC gaan we gezamenlijk op zoek naar een passende invulling voor de samenwerkingverbanden van scholen, jeugdzorg en de kinderopvang. Geen IKC is gelijk. 

Hoe een IKC er uit ziet hangt af van de lokale situatie in de buurt, vragen van ouders en kinderen en de visie van de samenwerkende partijen. 

Hoe ziet de zorgcoördinatie binnen het IKC eruit?

Alle medewerkers binnen het kindercentrum vormen samen één team en er is sprake van één pedagogische visie en één centrale aansturing. We werken binnen het IKC intensief samen op de werkvloer en ieder kijkt vanuit zijn eigen expertise naar wat kinderen nodig hebben.

Wat is het verschil tussen de combinatie school + kinderopvang en een IKC?

Het belangrijkste verschil tussen kinderopvang en school en een IKC is dat een IKC met meerdere organisaties één gezamenlijke missie heeft met één centrale aansturing.  Veelal wordt er gewerkt vanuit één fysieke locatie. Daarnaast begeleidt de IKC kinderen van 0-13 jaar.

De IKC van Combiwel voor Kinderen ontzorgt de school. Hoe faciliteert Combiwel voor Kinderen hierin?

Combiwel voor Kinderen behaalt al jarenlang goede resultaten en waarderingen (o.a. in klanttevredenheidsonderzoeken). Wij hebben alles al in huis! Wij beschikken over een goed netwerk, goede contacten en brede faciliteiten. Het diverse aanbod en de expertise die we al hebben, willen we beter met elkaar verbinden en gebundeld aan kunnen bieden.

Samen met de school ontwikkelt ons “expertisecentrum IKC” het toekomstige kindcentrum: al onze deskundigheid is daarin gebundeld. Combiwel voor Kinderen faciliteert de weg ernaar toe. Door eerdere ervaringen kunnen wij de aanpak professioneel uitvoeren en daardoor fouten voorkomen.

We streven naar een hoge kwaliteit binnen het kindcentrum met een gezamenlijke visie op sociaal domein, zorgcoördinatie, leerlingenondersteuning en pedagogische aanpak.

De IKC van Combiwel voor Kinderen biedt scholen de mogelijkheid om pedagogisch medewerkers kosteloos in te zetten binnen schooltijd voor die kinderen die het nodig hebben. Waarin kan een pedagogisch medewerker ondersteuning bieden aan de school?

Om onze Amsterdammertjes net dat extra duwtje in de rug kunnen geven bieden onze pedagogisch medewerkers extra begeleiding tijdens schooltijd. Hierbij kan gedacht worden aan  leerlingenondersteuning, uitwerken van thema’s, faciliteren in het leggen van verbindingen met organisaties, maar ook adequate signaleren en doorverwijzing van zorgkinderen en -gezinnen waarbij de afspraken m.b.t. de ketenstructuur in acht worden genomen. Hoe de inzet van onze pedagogische medewerkers wordt ingezet hangt af van de behoefte van de kinderen, ouders en school.

Waarom is Combiwel voor Kinderen een non-profit organisatie?

Wij vinden het belangrijk dat wij onze middelen maximaal terug investeren in onze kinderen, medewerkers en de samenwerking met scholen en ouders. We gaan daarmee verder dan bestaande IKC initiatieven met maar één doel: Onze Amsterdammers zo goed mogelijk voorbereiden op een mooie toekomst met gelijke kansen.

Hoe komt een IKC tot stand?

We bekijken samen met scholen en/of schoolbesturen die dezelfde visie delen hoe we de IKC vorm kunnen geven. Samen met de school ontwikkelt ons “expertisecentrum IKC” het toekomstige kindcentrum. Al onze deskundigheid is daarin gebundeld. Combiwel voor Kinderen faciliteert de weg ernaar toe. Door eerdere ervaringen kunnen wij de aanpak professioneel uitvoeren en daardoor fouten voorkomen. We streven naar een hoge kwaliteit binnen het kindcentrum met een gezamenlijke visie op sociaal domein, zorgcoördinatie, leerlingenondersteuning en pedagogische aanpak.

Gratis E-book

‘Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC?’

In het e-book: Hoe bouw je samen aan een krachtig IKC? delen we de vijf belangrijkste bouwstenen en tips.

Met onze jarenlange ervaring in de voorschoolse- en kinderopvang, hebben we veel geleerd van de samenwerking met basisscholen.

Ben je schoolleider en wil je meer weten over bouwen aan een IKC? Download dan nu het e-book.

Vraag hier gratis e-book aan!

Contact

Anita Bregman
Programmamanager IKC 

T: 020 577 11 33
E: a.bregman@combiwelvoorkinderen.nl

Bjørn Huysman
Directeur Combiwel voor Kinderen

T: 06 53744894
E: b.huysman@combiwel.nl

Anoek Vrielink
Marketing- en Communicatieadviseur

T: 06-29655244
E: a.vrielink@combiwel.nl

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste IKC ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van IKC!

Blog: ‘Rijk door taal met onze taaladviseurs’

Alles begint bij taal. Zonder goede beheersing van taal is het in onze maatschappij lastig je staande te houden. Wij vertellen jou hiermee niets nieuws. Combiwel voor Kinderen wil kinderen maximaal ontwikkelen om te kunnen slagen in de maatschappij. Mede om deze reden...

Blog: ‘Realiseer jouw droom samen met IKC Programma-Manager Anita Bregman’

Blog: ‘Realiseer jouw droom samen met IKC Programma-Manager Anita Bregman’ Wil je een stap verder gaan dan de huidige onderwijs vorm en is jouw droom of visie de start van een IKC? Maar heb je daarbij een partner nodig met IKC kennis die op een gelijkwaardige manier...

Blog: ‘Bijzondere rol PM-er binnen Integraal Kindcentrum (IKC)’

Blog: ‘Bijzondere rol PM-er binnen Integraal Kindcentrum (IKC)’ Denise Koorn is pedagogisch medewerker en combinatiefunctionaris bij Combiwel voor Kinderen en vertelt in de blog van deze week over haar rol binnen een nieuw Integraal kindcentrum (IKC). Spil tussen...

Blog: ‘Vraag je telkens af: wat schiet een kind ermee op?’

‘Het kind centraal stellen willen we allemaal wel, maar wat betekent dat nou eigenlijk echt?’ Aan het woord is Alice Leek, al sinds 2011 werkzaam als leidinggevende van Voor- en Vroegschoolse Educatie en Kinderopvang bij Combiwel voor Kinderen. ‘Dit werk doe je voor...

Blog: Waarom het belangrijk is om samen te werken aan een IKC

Hoe mooi zou het zijn als kinderen zich kunnen ontwikkelen binnen een veilige omgeving, waar  gewerkt wordt vanuit eenzelfde visie en met hetzelfde team van vertrouwde gezichten? En bovenal in een omgeving waarbij iedereen binnen het IKC geen schotten voelt en...

IKC JOURNAAL

‘Hier delen scholen of het schoolbestuur hun visie’

Nieuwsgierig naar de video’s van het IKC Journaal?

Bekijk het IKC Journaal hier! 

Roadmap IKC - Samen richting IKC

Het vormen van een IKC doen we echt samen. Hoe wij dit gezamenlijk aanpakken? Daarvoor hebben wij de Roadmap IKC ontwikkeld. De Roadmap IKC visualiseert de stappen die we gezamenlijk nemen in het proces naar de vorming van een IKC. Vanaf het begin is het belangrijk dat alle betrokkenen verbinding voelen met de nieuw te vormen organisatie. Om kennis te maken en elkaars dromen met elkaar te delen begint het allemaal bij het drinken van een kop koffie met Bjørn en Anita.

Na de kennismaking bepalen de betrokken partijen of die klik er is om vervolgstappen te zetten. Dit begint bij vertrouwen en vrijgekomen energie om samen een IKC te gaan vormen.

Wil je meer weten over hoe we samen met jouw school komen tot de beste IKC van Amsterdam? Neem contact op met Bjørn of Anita.

Roadmap IKC

Volg Combiwel voor Kinderen

Combiwel voor Kinderen

Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

t. 020 577 11 33
e. welkom@combiwelvoorkinderen.nl
w. www.combiwelvoorkinderen.nl

Bezoekadres hoofdkantoor:
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam-Slotervaart

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies.  Meer info

Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste IKC ontwikkelingen? Vul dan je gegevens in, dan houden we je regelmatig op de hoogte van informatie en inspiratie op het gebied van IKC!

Bedankt voor je inschrijving! Leuk dat we je vanaf nu regelmatig op de hoogte kunnen houden van de laatste IKC ontwikkelingen.